המג"בניקים שניצחו את המוגבלויות: למפקד מג"ב "יש דיבור איתם", קצינים מנוסים מקפידים להתייעץ איתם מבצעית ולכוחות בשטח הם מביאים ערך מוסף ייחודי. רועי ואלישיב, שני צעירים עם מוגבלויות התגייסו למג"ב במסגרת תוכנית "עולים דרגה" של שלוה