ניצולי הטבח בנובה יחד עם ניצולי הקיבוצים, מבשלים למען ניצולי השואה מסגרת פעילות עמותת לחיות בכבוד