קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה באולפן כאן11: בשנת 2022 עלייה של 36% בשיעור התקריות האנטישמיות בארה"ב.