יום המעשים הטובים: נטף נבון בת שירות לשעבר, הגיעה למרכז שלוה להתנדב ביום חתונתה. מזל טוב